документы от 06.01.2020 года

Объявление о конкурсе

Конкурстық құжаттама

План приобретения услуг

Қызметтерді сатып алу жоспары

Конкурсная документация

Конкурс туралы хабарландыру

 

документы от 08.01.2020 года

Решение о приобретении услуг

Қызметтерді сатып алу туралы шешім

 

документы от 27.01.2020 года

Протокол вскрытия конвертов лот 1 Услуги по организации питания обучающихся

Конверттерді ашу хаттамасы лот 1 білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметтер

Протокол вскрытия конвертов лот 2  услуга по организации питания в пришкольном оздоровительном лагере

Конверттерді ашу хаттамасы лот 2 мектеп жанындағы сауықтыру лагерінде тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызмет

 

документы от 31.01.2020 года

Протокол о допуске к участию в конкурсе

Конкурска катысуга руксат беру туралы хаттама

Протокол об итогах конкурса

Конкурс корытындысы туралы хаттама